KİMYASAL ÇEKİMİ

Petrol sızıntısı, kimyasal atık havuzları, radyoaktif fosfat atığı, madenlerdeki sıvı atıkların uzaklaş-tırılması ve bertarafı ilgili yönetmelikler çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları dahilinde işin-de yetkin personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Doğada yapılan projelerin bir çoğunda kullanılan kimyasalların doğada açabileceği büyük kayıpların önüne hepbirlikte geçmeli ve doğayı korumalı.

Photo