TANK TEMİZLİĞİ

Akaryakıt istasyonları, fabrika üretim istasyonlarında kullanılan kimyasal tanklar, gemilerde bulunan yakıt, yağ, dinlendirme tankları, balast, tatlı su tankları ve kirli su tankları detaylı temizlikleri müşteri ile mutabık kalınan uygun ürünler ile yapılmaktadır.

Özellikle gemilerde ki yakıt, yağ ve dinlendirme tankları, balast tanklarında yapılan çamur temizlikleri daha etkin olarak yapılmakta ve bunun yanı sıra şirketimiz firmalara gemi atık alım prosedürleri konusunda yardım ve destek sağlamaktadır.

Photo