ÇEVRE POLİTİKAMIZ

● Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

● Şirket yönetimi, çevre konularında gerekenleri bir plan doğrultusunda yapmanın ve bu planları uygulanmanın başlıca görevlerinden biri olduğu bilinciyle hareket etmektedir.

● Çevre emniyetine gereken özeni göstermek, bir işveren olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Ekspres vidanjörün görevidir.

● Bu doğrultuda ‘’Çevre Yönetim Sistemi’’ uygulanarak sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullarda gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak arttırılmaya çalışılır.

● Çevre ile ilgili yerel, ulusal tüm kanun ve yönetmeliklere uyulup, uluslararası tavsiyeler azami seviyede dikkate alınarak hareket edilir.

● Faaliyet esnasın da çevresel etkiler dikkate alınarak oluşabilecek kirlilik kaynakları gözden geçirilerek, gerekli önlemler alınır.

● Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları ile ilgili kaynakları azaltıcı tedbirler alınır ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlanır. Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıkları azaltıcı önlemler alınır, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışılır. Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutulur.

● Resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışılır.

● Öncelikli hedefimiz sıfır hata ve sıfır kaza, adımızın olumsuz veya istenmeyen bir olayla anılmasının önüne geçmek, tabiatı, bulunduğu çevreyi ve çalışanlarını koruyan, gözeten bir marka olmaktır.

Photo